ANTALYA PSİKİYATRİ & PSİKOTERAPİ ve DANIŞMA MERKEZİ
Psikiyatrist / Psikoterapist Uzm. Dr. Emine Filiz ULUHAN

Güvensizlik

Kişinin kendisine yada karşısındakine güvenmemesi olarak tanımlayabiliriz. Üzerinde durulması, ertelenmemesi ve göz ardı edilmemesi gereken çok ciddi bir konudur. İnsanın ruhsal yaşantısının temelinde güven duygusu vardır. Bir bebek kendisine bakım veren kişiye güvenerek kendi varlığını ve çevrenin varlığını kabul ederek çevreye ve kendisine güven duyar. Güven duygusundan yoksunluk, gerek bireysel gerekse de ilişkinin gelişimini duraksatabilir ve hatta sonlandırabilir.