Evlilik ve Aile Terapileri

Evliliklerde bir sorun ortaya çıktığında genelde bu sorundan en çok etkilenen birey tedaviye gider. Bu konuda talep ülkemizde ve dünyada genelde kadınlardan gelmektedir. Maalesef erkek egemen toplumlarda, erkeğin özelini bir başkasıyla paylaşması bir zayıflık olarak algılanmakta ve son noktaya kadar profesyonel destek konusunda erkekler yükü kadınlara bırakmaktadırlar.

Aile ve evlilik sorunlarında, çoğu zaman bireyin tek olarak tedavisi yeterli sonuç vermez. Çünkü bireyi etkileyen problem şahsa özgü olmayıp ortak evlilik yaşamından kaynaklanmaktadır. Bu durumda eşlere ve ailedeki temel soruna yönelik evlilik terapisi-eş terapisi gerekir.

Çiftlerin sorunları olduğunu kabullenmeleri ve bunu çözme niyetleri tedavinin en önemli basamağıdır.

Aile içi geçimsizlik ve çatışmaların en başında eşlerin evlilik öncesinde görmezden geldikleri, dillendirmedikleri kusurları, evlilikte değiştirme çabaları gelmektedir.

Evlilik terapisi gerektiren sorunların en başında; çocuk yetiştirmedeki anlaşmazlıklar, bireylerin aile içindeki sorumluluklarıyla ilgili anlaşmazlıklar, eşlerin birbirlerinin ebeveynleriyle ilgili anlaşmazlıklar, cinsel yaşamlarındaki uyumsuzluklar, maddi- ekonomik sorunlar, aile içi şiddet, sadakatsizlik gelmektedir.

Sorunlar tamamen kronikleşmeden, ailedeki sevgi ve saygı tamamen ortadan kalkmadan, eşler birbirleri ve evlilikleri üzerindeki motivasyonlarını tamamen yitirmeden erken dönemdeki önleyici terapiler ilerideki eş terapilerinden daha olumlu sonuçlar vermektedir.

Aile terapileriyle eş terapileri aralarında bir çok karmaşık ortak yapıyı içermekle birlikte, birbirlerinden ayrı tutmak gerekir. Çocuklar eş terapilerinde yer almazlar. Eş terapisinde eşlerin birebir aralarındaki bireysel sorunlar , aile terapisinde ise aile içindeki sorunlar ele alınır.

Boşanma aşamasında eşlere verilen psikiyatrik- psikolojik destek eş terapisi olmayıp boşanmadan sonra çocuklarla kurulacak ilişkinin planlanması, çiftin karıkoca fonksiyonu ile anne-baba olarak ebeveyn fonksiyonlarının ayrımının ve düzenlenmesinin sağlanmasıdır.

 • Eşimle eskisi kadar mutlu değilim,
 • Aramızda iletişim kopukluğu var,
 • Eşimin ailesi bana batıyor, eşim ailesine çok düşkün,
 • Eşim beni hiç anlamıyor,
 • Evliliğimin geleceğinden endişe ediyorum,
 • Eşim en ufak bir problemde beni suçluyor, suçlu hep ben miyim?
 • Çocuklara söz geçiremiyoruz,
 • Çocukları doğru yetiştiriyor muyuz?
 • Eşim duygularını hiç belli etmiyor, acaba beni gerçekten seviyor mu?
 • Eşimi artık tanıyamıyorum, meğer onu hiç tanımamışım,
 • Eşimi eskisi kadar arzulamıyorum,
 • Anne baba olduktan sonra cinselliğimizi kaybettik,

Diyorsanız, böyle sorunlarınız var ve sizi rahatsız ediyorsa, aile ve eş terapisinin zamanı gelmiştir.

Evlilik ve aile terapisinin amacı, aile bireylerinin ayrı ayrı ruhsal sağlıklarını düzenlemek ve birbirlerine olan motivasyonlarını yükselterek aile sisteminin düzen ve işlerliğini sağlamaktır.

Bu amaçla;

 1. Aile bireylerinin ruhsal dünyalarında yatan kaygı ve ego çatışmalarını gidermek,
 2. Aile bireyleri arasında ilişki ve işbirliğinin kuvvetlendirilerek karşılıklı anlayış ve hoşgörünün arttırılması,
 3. Aile içinde ve dışında gelişebilecek maddi- manevi krizlere karşı, aile bireylerinin dayanıklılığının ve aile üyeleri arasındaki işbirliğinin arttırılması,
 4. Aile bireyleri arasındaki rol çatışmalarının giderilerek, uygun rol davranış ve becerilerinin kazandırılması,
 5. Aile sistemindeki ahlaki, etik, sosyal değerler ve sınırlar ile toplumsal değerler arasında bir denge oluşturulması, temel hedeflerimizdir.

Aile ve evlilik terapilerinde bireysel terapiler kadar 3-4 çiftten oluşan grup terapileri de çok olumlu neticeler vermektedir.