Grup Terapisi

Psikoterapi uygulamalarının bir grup hastaya aynı anda yapılması grup terapisi adını alır.

Grup terapilerinde, bireysel terapilerden farklı olarak etkileşim sadece terapist ile danışan arasında değil, zaman zaman grup üyeleri ile terapist arasında, zaman zaman da grup üyelerinin kendi aralarında olabilmektedir.

Günlük hayatta bireyler yaşamlarına yeni giren kişilere nasıl davranacaklarını tam kestirememekte, kendi kimliği ve konumunu doğru yere oturtamamaktadır.

Grup terapilerinde, üyelerin insan ilişkilerinde dışarıda bulamadıkları geribildirimleri alma ve karşılıklı çalışma imkanları daha fazla ve kolay olabilmektedir.

Analitik, bilişsel, davranışçı, interaksiyonel, destekleyici, kendini geliştirme amaçlı gibi bir çok farklı terapi uygulamaları gruplara rahatlıkla uygulanabilir.

Sabit üyeli ya da üyelerin değişebilir olduğu, yeni üyelerin katılımının olabildiği, kapalı ya da açık gruplar olarak adlandırılan ortalama 4-5 üyeli, en fazla 10-12 üyeli grup terapileri yapılabilir.

Sigara, alkol, madde bağımlılığı, karakter gelişim ve değişimi, psikososyal becerileri artırma, sosyal ilişkileri geliştirme gibi çok değişik amaçlı gruplar kurulabilmektedir.

Bireysel ve grup terapilerinin birbirlerine üstünlüğünü veya dezavantajlarını gösteren birçok çalışma olmakla birlikte, grup terapisinin en büyük avantajı kaynakların ekonomik kullanılması ve bireye daha az ekonomik yük düşmesidir.

Sosyal fobileri olan, topluluk önünde konuşmaktan çekinen, karşı tarafça nasıl algılanacağı ve ne tepki alacağı korkusu nedeniyle duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edemeyenler için grup ortamı en ideal ortamdır.

Antalya psikiyatri ve psikoterapi merkezimizde psikiyatrist-psikoterapist Filiz Uluhan yönetiminde ve psikolog eşliğinde gerek tedavi, gerekse eğitim amaçlı grup terapileri bilimsel yöntemlerle uygulanmaktadır. Grup terapilerinde klinik olarak ortalama 5 kişilik danışan alıyoruz.