Ekibimiz: Uz.Dr.Aykut ULUHAN Kaleminden

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsistik kişilik bozukluğu düşlem ya da davranışlarda üstünlük duygusu, beğenilme ihtiyacı ve empati yapamama ile karakterize bir örüntüdür. Genç erişkinlik döneminde başlar ve süreklilik arz eder.

Bireysel Farklılıklarımız ve Kişilik

Her birey kendine özgü bir varlık olup, bu farklılık kişilik özelliklerinden kaynaklanır.

Kişilik tanımını şöyle yapabiliriz: Kişilik, bireyin davranış ve düşünme biçimlerinin, ilgilerinin, ruhsal durumlarının, yeteneklerinin organize biçimde bütünleşmiş halidir.

Depresyon ve Saldırganlıkta Kişilik Yapısı

Kişiliği tanımlama da farklı kavramlar vardır. Antalya Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi olarak bu yazımızda, psikiyatride önemli yer tutan depresyon ve saldırganlık sorunlarına, bu kavramlar üzerinden yanıt arayacağız.

Acil Servislerin Ziyaretçisi Panik Atak

Büyük bir taklitçi olan anksiyetenin, acil servisten acil servise gezdiren doruk noktasıdır panik atak.

Haksız da sayılmazsınız. Panik atak belirtileri rahatlıkla bir kalp krizini, astım atağını, akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanmasını (pulmoner emboli), felç öncesini, çıldırma halini anımsatabilir.

Panik Atakta Alternatif Tedavi ve Önlemler

Panik bozukluğun tedavisinde tıbbi ilaçlar ve psikoterapi tek başlarına ya da birlikte kullanılırlar. Günümüzde geçerli kabul edilen bilimsel yöntemler bunlardır.

Stresle Başa Çıkmada Egzersizin Önemi

Stresle mücadele, stresle başa çıkma, stresi yenme günümüzün en popüler psikolojik konularındandır.

Kararında stres bireyleri motive ederek daha üretken hale getirirken, aşırı stres zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlık açısından ciddi bir risk faktörüdür.