Ekibimiz: Uz.Dr.Emine Filiz ULUHAN Kaleminden

Capgras Sendromu

Az rastlanır psikiyatrik sendromlardan olan Capgras sendromu, hastanın çoğunlukla yakın akrabalarından birinin tıpatıp benzeriyle yer değiştirdiğine inandığı, ilk kez 1923 yılında Capgras ve Reboul-Lachaux tarafından tanımlanmış olan sanrısal bir bozukluktur.

Doğum Korkusu, Tokofobi

Doğum ile ilgili korkular çoğu kadında bulunur ve genellikle bir tedavi gerektirmez. Ancak bazı kadınlarda bu korku aşırı düzeye erişir, kaçınma davranışları gelişir, hatta gebelikten kaçınmaya kadar gidebilir. Bu durumda tokofobi (doğum korkusu) adını alır.

Çok Yaklaşımlı Psikoterapi

Çok yaklaşımlı psikoterapi, Arnold Lazarus tarafından geliştirilmiş olup sistematik ve kapsamlı bir terapi yaklaşımıdır. Bu psikoterapi yönteminde kişinin davranış, duygulanım, duyum, imgeleme, biliş, kişiler arası ilişkileri tüm yönleriyle ele alınır.

Kaygı Bozukluklarında Kısır Döngü

Kaygı (anksiyete) bozukluklarında danışanlar sıklıkla, ‘’neden kaygılarımdan kurtulamıyorum?’’ ve ‘’neden kaygılarım daha kötüye gidiyor?’’ sorularıyla boğuşurlar. Bunun temel nedeni ise stresin ve korkunun devam etmesini sağlayan kısır döngülerdir.

Ruhsal Krizlerde Psikoterapi

Kriz, bir olayın ya da durumun kişinin mevcut başa çıkma kaynaklarını aşan katlanılması zor olan bir güçlük olarak algılanması ya da yaşanmasıdır.

Psikoterapi ve İlaç Tedavisi Birlikteliği

Psikiyatri pratiğinde sıklıkla karşılaştığımız sorulardan biri psikoterapi sırasında ilaç alınmalı mı? İlaç alacaksam psikoterapiye ne gerek var? gibi sorulardır.