Ekibimiz: Uz.Dr.Emine Filiz ULUHAN Kaleminden

Depresyon Sizin Suçunuz Değil

Depresyondan yakınıyorsanız yalnız değilsiniz. Dünya üzerinde yaklaşık 350-400 milyon insan ile birliktesiniz. Depresyon ile ilgili ayrıntılara girmeden önce bu hastalığın en az 2500 yıldır bilindiğini, hiçbir statü gözetmeksizin herkeste olabileceğini ve depresyonun insanın zayıflığıyla ilgili olmadığını unutmamalısınız.

Hipnozun Aşamaları

Bir hipnoz – hipnoterapi seansı birbirini izleyen sekiz aşamadan oluşur. Bunları hastanın hipnoza hazırlanması, hipnoz indüksiyonu, hipnozun derinleştirilmesi, tedavi kısmı, ego güçlendirme, hipnoz sonrası telkinler, kendi kendine hipnoz ve hipnozun sonlandırılması olarak özetleyebiliriz.

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi

Hans Strupp ve Jefrrey Binder tarafından geliştirilen kısa psikoterapilerin bir halkası da Hanna Levenson’ un Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi yöntemidir

Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm odaklı terapi ilk şekliyle kısa süreli aile terapisi, ikinci şekliyle ise çözüm merkezli ya da olasılık terapisi adını alır. Çözüm odaklı terapide mutlak doğru diye bir şey olmayıp, çözüm odaklı terapistler aşırı derecede iyimserdir.

Gestalt Terapi

“Dünyadaki her tür nevroz tipi için en iyi terapist olduğuma inanıyorum” diyecek derecede megaloman olan Fritz Perls, gestalt terapinin kuram ve uygulama babasıdır.

Varoluşçu Terapi

Irwin Yalom varoluşçu terapiyi “kişinin varoluşundan kaynaklanan konulara odaklanan dinamik bir terapi yaklaşımı” olarak tanımlar. Varoluşçulukta insanların temelde iyi ya da kötü olduklarına dair iki farklı görüş vardır.