Ekibimiz: Uz.Dr.Emine Filiz ULUHAN Kaleminden Sayfa 2

Psikoterapi Kuram ve Yöntemleri

Danışanın hayatında değişim yaratarak onun mutlu olmasını, içsel huzuru yakalamasını, farkındalığının artmasını, kendisiyle ve çevresiyle barışık yaşamasını, kapasite ve potansiyelini maksimum düzeyde kullanabilmesini, uyumlu, verimli, üretken olmasını ve psikopatolojilerin tedavisini amaçlayan psikoterapiler, insana yönelik farklı bakış açılarını ifade eden kuramlardan doğmuşlardır.

Bireysel Psikoterapilerde Tedavi

Danışanlar, kendileri için belirgin önem taşıyan bir alanda sıkıntıya düştüklerinde ruhsal sıkıntı duyarlar ve bir uzmandan yardım isterler. Çoğu danışan psikolojik sıkıntısı dayanılmaz hale gelmedikçe psikoterapi arayışında bulunmaz, ya sıkıntıya tek başına katlanır, ya da günübirlik çözümlerle problemi aşmaya çalışır.

Depresyon Sizin Suçunuz Değil

Depresyondan yakınıyorsanız yalnız değilsiniz. Dünya üzerinde yaklaşık 350-400 milyon insan ile birliktesiniz. Depresyon ile ilgili ayrıntılara girmeden önce bu hastalığın en az 2500 yıldır bilindiğini, hiçbir statü gözetmeksizin herkeste olabileceğini ve depresyonun insanın zayıflığıyla ilgili olmadığını unutmamalısınız.

Hipnozun Aşamaları

Bir hipnoz – hipnoterapi seansı birbirini izleyen sekiz aşamadan oluşur. Bunları hastanın hipnoza hazırlanması, hipnoz indüksiyonu, hipnozun derinleştirilmesi, tedavi kısmı, ego güçlendirme, hipnoz sonrası telkinler, kendi kendine hipnoz ve hipnozun sonlandırılması olarak özetleyebiliriz.

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi

Hans Strupp ve Jefrrey Binder tarafından geliştirilen kısa psikoterapilerin bir halkası da Hanna Levenson’ un Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi yöntemidir

Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm odaklı terapi ilk şekliyle kısa süreli aile terapisi, ikinci şekliyle ise çözüm merkezli ya da olasılık terapisi adını alır. Çözüm odaklı terapide mutlak doğru diye bir şey olmayıp, çözüm odaklı terapistler aşırı derecede iyimserdir.