Sevgililer Günü

Tüm özel anlam atfedilen günler, bayramlar, seyranlar, yıldönümleri gibi sevgililer günü de insanlara yıl boyu neler yaşamışızı düşündürür. Yüzleşilmesi gerekenler farkedilir.. ..Hatalar en iyi öğreticilerdir, doğru kullanmayı bildiğinizde.

Geleceği daha güzelleştirmek üzere, geçmiş ders olarak kullanıldıktan sonra hatalar affedilir. . Affedilir ki sırtta sürekli yük taşınmasın. Ve yaşama daha bilgili, donanımlı, yürekli, yeniden başlarken, yaşanmışlar yaşanacaklara ışık tutsun. Özel günler aynı zamanda yaşanmış ve yaşanacak olan güzel duyguları takdir etme fırsatı yaratırlar.

Günlük yaşamın hengamesi içinde iyi ve kötü günler yaşanırken, özel günler hatalardan ders çıkardıktan sonra iyi günleri daha çok hatırlamak, iyiliğin gücünü vurgulamak için köşe taşı olarak kullanılabilir. Sağlıklı, güzel ilişkileri olanlar bu güzelliği kutlayarak yaşadığı güzelliğin bir kez daha farkına varır, takdir eder ve sevinir .

Sorun yaşanmakta ise ilişkilerini tekrar gözden geçirerek sevgisini daha iyi bir yolla iletmenin yolunu belirleme ve kendisine ve sevdiklerine sevildiğini hissetme şansı verebilir. İlişki ne kadar güçlü, güven dolu bir temeldeyse, sevgi, şefkat ve emekle beslendiyse özel günler o kadar anlamlı kutlanır. Özel günlerin çıkış anlamına yaraşır halde kutlanır. Değilse içi boş yüzeysel şovlara dönüşür ya da protestolara. Sevginin olgunluğunu değil, sevgisizliğin hamlığı ve bayatlığının gösterileri olur.

Tüm duygu tonları şiddetle hareketlenir özel günlerde. Bu yüzden özel anlam yüklenen günler, riski yüksek günler olarak da yaşanır çoğu zaman. Bastırılmış çatışmalar, şaşkınlık yaratan patlamalarla su yüzüne çıkıverebilir. Ya da aşk tanrıçası dokunmuşçasına, umut dolu yeni başlangıçları canlandırabilir. Bazen önemli kararların alındığı zaman dilimleri olur..Bazen sevgi, saygı emeğinin sınandığı, sınav yerleri gibi, yaşanmakta olan ilişkiler kıyaslanır bol bol..İlişkiyi yeniden gözden geçirme, değerlendirme anında hayal kırıklıkları, beklentilerin karşılanmamasının yarattığı acı duygusunun ağırlığı güzel duygulanımların etkisini kolaylıkla zayıflatabilir bu hassas zamanlarda...

Bu hassas zamanlar bir fırtına gibi geliyor, ilişkinizi altüst ediyorsa sorunlardan kaçmaya, saklanmaya yönlendiriyorsa... Sorunlarla yüzleşme fırsatından kaçıyorsanız...Özel günler yaratılması, oluşturulmasının amacını farketmemiş, gözlerinizi kapatıp kaçak yaşamaya devam etmeyi seçiyor olabilirsiniz.. Oysa şapkamızı önümüze koyduğumuzda, yani gerçeklerle bir yüzleşelim bakalım neymiş dediğimizde. Sosyal varlıklar olan insan için bağlanma, güvenli, yakın ilişki kurma, ayrıca sosyal ilişkiler kurma ihtiyacı en temel dürtülerden biri. ... Bulunduğumuz toplumda genel kabul gören gelenekleri ille de uygulamayabiliriz, hatta inanmayabiliriz. Sorgulayabiliriz bu geleneğin faydaları neler, zararı neler ? Ama anlamaktan kaçınıyor, doğru anlamadan yargılıyor yada aşırı katılıkla sahip çıkıyorsak, buna ihtiyaç duymanın nedeni ne olabilir?..

Neden şiddetle karşı çıkıyor yada tabulaştırıyorum? Sorular sorarak değerlendirildiğinde farkedilecektir ki her iki uç seçenekte de gerçeğin dışına çıkılıyor. Oysa kültürü oluşturan gelenekler, görenekler sosyal kaynaşma, güzel duyguları paylaşabilmek için geliştirilen formüllerdir. Aynı zamanda insanoğlu ana fikirleri suiistimal etmeye çok eğilimlidir. Her tür güzel ana fikir, gelenek, görenek, inanç ve değerler kolaylıkla çıkarcı hesaplarla kullanılmak için yozlaştırılmaya uğratılabilir. Tüm yozlaştırmalara rağmen gerçekte ana fikir, ana fikir olarak yine de değerlidir.

Ana fikirle birlikte tümden red yerine amacından sapan yaklaşımlara karşı durmak, oluşmuş yada oluşmakta olan güzel kültürel değerlere sahip çıkmak, sosyalleşmekten vazgeçmeden yozlaşmaların dışında durmak daha akılcı bir yaklaşım olur ve şiddetle reddetme getirmezler. Muhalefet yanlışa karşı olduğunda gerçekten cesaretli, takdir edilmeyi hakeden atılgan tutum iken sadece muhalefet etmek, farklı olmak, varoluşunu karşı çıkma yoluyla ortaya koyma haline geliyor olabilir.

Tüm bu değerlendirmeleri yapabilmek için de inkar, kendini kandırma tuzaklarından kurtulmak için şapkamızı çıkarıp önümüze koyabilelim ..yapamıyorsak yapacak şey yok.. Kaçışa devam . Kaçışa devam için yüzeysel , maddeci sevgi gösterileri de, şiddetli protestolar da aynı .. Sonuç aynı çıkmaz sokak, kandırıkçı yüksek tondan sesler.. Bir gün kaçmaktan yorulursanız korkmayın gerçek hep orada bekliyor.

En büyük ve tek kayıp, o ana kadar olan yaşamı yaşamamış olmak. Gerçeği yaşamanın kolaylığını, rahatlığını ve güzelliğini.. En güzeli her fırsatı doğru değerlendirmek ve yaşamı kaçırmamak. Fırsatları fırsat olarak değerlendirdiğinizde özel günler güzeldir.. Ne kaçınılacak, ne de sahte nesnelerle tıkış tıkış doldurulacak şeyler. Basit ve güzelce ne yapmışız görelim, şapkamızı indirelim. Hepsini kabullenerek, korkmadan. Güzellikleri takdir edin, sorun varsa çaresine bakın.. Şapkayı indirmenin ve gerçeği gerçekten yaşamanın rahatlığı ve güzelliğini yaşayın