Çocuk Gelişiminde Kitap Okumanın Önemi

Çocuk yetiştirirken onlara ebeveynleri tarafından okunacak masal ve öykülerin pek çok olumlu etkisinin olduğu psikolog ve psikiyatristlerce tartışmasız kabul edilmektedir. Okul öncesi dönemde kitap okunan çocukların okuma, dinleme yetisi ve dil gelişmesi daha hızlı olmakta, bu çocuklar yaşıtlarına göre okuma yazmada daha başarılı bir seyir göstermektedirler.

Çocuğunuza okuyacağınız bir hikaye sadece okuma eylemi değil, çocuk – anne baba – kitap ve sosyal içeriği kapsayan komplike bir yapıdır. Bilgiye erişme imkanı ve meditasyon da eyleme dahildir. Masal ya da öykü kitabı okuma uzun yıllar pasif bir aktivite olarak değerlendirilmişse de kitap üzerinde yapılacak tartışma çocuğu kendi perspektifinin çok ötesine taşıyacaktır. Sık sık kitap okunan çocukta dilin integral bölümü oluşarak okuryazarlığın gelişimine olanak sağlanırken, sözcük dağarcığı gelişecek, yazılı edebiyatın söz dizimini kavrayacak, bilmediği kelimelerin anlamını öğrenecektir.

İyi bir kitap çocuğun ilgisini çekecek, onu bazı tembel alışkanlıklardan ve gelişmemiş düşünme biçimlerinden kurtaracaktır. Kitap içeriği çocuğun gelişmekte olan anlayış düzeyine uygun olmalı, onu doğru ideallere yönlendirmelidir. Kitaplar dış dünya hakkında bilgi edinmenin bir yoludur ve çocuğun ufkunu genişletir. Güzel huylar kitaplar sayesinde çocuğa aşılanabilir. Çocuk kitap sayesinde kendi problemleri ve iç çatışmaları ile nasıl baş edeceğini de öğrenir. Öyküler ruhsal gelişime de büyük katkı yapar. Çocuk bir takım sorunların sadece kendine ait olmadığını görür. Ayrıca diğer yaşantılar hakkında bilgi sahibi olarak kendine uygun seçimleri yapabilme olanağına kavuşur.

Çocuğun kitapla ilgili düşüncelerinin objektif olmaktan ziyade sübjektif olacağı bilinmelidir. Çocuklar düşünmekten çok hissetme eğilimindedir. Çocuk kendisine okunan masal ve öyküde duydukları ile kendi duygularını karıştırır. Beynini uyarır ve belki de gerçek hayatta varmışçasına net bir şekilde öyküde geçen yerleri ve karakterleri bizzat yaşar. Kitap okuma sırasında anlatıcı ile dinleyici bir araya geldiğinden ilk paylaşma deneyimleri de başlamış olur.

Çocuğa kitap okunduğunda;

 • Çocuğun edebiyatla ilk bağlantısı kurulacak,
 • Sosyalleşme, paylaşma, dinleme, doğru zamanda sessiz oturma, birlikte çalışma gibi alışkanlıklar kazanılacak,
 • Çocuğun düşüncesi zenginleşecek, değişik konulara yönelmesinin yolu açılacak, kelime hazinesi gelişecek, yaratıcı yazı yazma becerisi kazanacak, mizah anlayışı artacaktır.
 • Kitap çocuğu mutlu eden ve eğlendiren bir araç vazifesi de görür. Stresin azalması ve kendine güvenin kazanılmasında kitap okumanın rolü büyüktür.

Kitap okurken;

 • Okuma yavaş yapılmalı ve duygu içermelidir.
 • Okurken ara vererek içerik ve karakterler üzerinden fikir yürütülmelidir.
 • Okunan öykü ile çocuğun önceden edindiği deneyimler arasında bir bağ kurulmaya çalışılmalıdır.
 • Daha büyük çocuklarda kitap okunduktan sonra tartışılmalı, çocuğun masal ya da öyküden hoşlanıp hoşlanmadığı tespit edilmelidir.
 • Çocuğa okumanın eğlenceli ve kitapların zevkli olduğu duygusu verilmelidir.
 • Daha önce okunan bir öykü yeniden okunuyor ise sayfa okunmadan önce çocuğun aklında kalanları anlatması desteklenmelidir.
 • Çocuk gerek kendisi okuduğunda, gerekse dinlediğinde övülmeli ve desteklenmelidir.

Antalya Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi olarak Psikiyatrist ve Psikoterapist Emine Filiz Uluhan önderliğinde çocuklarınızın psikolojik problemlerinin çözümünde uzman ekibimizle yanınızdayız.

Çocuk psikolojisi, çocuğun ruhsal hastalıklarının tanı ve tedavisi, çocuğun psikolojik rahatsızlıkları ile ilgili her türlü sorunuz için 02423114433 numaralı telefonumuzdan bilgi alabilir, (www.antalyapsikiyatrist) ve (www.psikoterapi.pro) web sitelerimizden de yararlanabilirsiniz.