Aile Evlilik ve Çift Sorunları

Duygu Odaklı Terapi

Duygu odaklı terapi, duygu merkezli humanist yaklaşım kuramından yola çıkan, duygunun farkına varılmasını, duygunun kabulü, ifadesi, düzenlenmesi ve dönüştürülmesini terapötik süreçte işleyen bir psikoterapi yöntemidir.

Empati

Karşısındaki kişinin duygularını anlama, karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlama, karşısındaki kişinin hissettiklerini hissetme şeklinde tanımlanabilen empati, insanları anlama becerilerinin en başında gelir.

Aile Terapisi Uygulamaları

Klinik problemleri ailenin etkileşim biçimi üzerinden ele alan aile terapisi, hem bir kuram hem de bir tedavi yöntemi olarak psikiyatri/psikoterapi dünyasında yerini almıştır.

Aile ve Çift Terapisi

Bu yazımızda aile ve çift terapisi nasıl yapılır, aile ve çift terapisi ekolleri nelerdir, aile-çift ve bireysel terapi kriterleri ve endikasyonları nelerdir? sorularını yanıtlayacağız.

Psikodinamik Aile Terapisi

Psikodinamik aile terapisi, aile içi etkileşiminin bilinçdışı bir dengede yürümesini odak noktası olarak kabul eder. Aile içindeki üyelerin rolleri farklı ego savunma mekanizmaları gibi işlemektedir. Aile bireyleri, aralarındaki uyumsuz ilişkiye rağmen çoğu kez durumdan rahatsız olmazlar.

Aile, Eş ve Evlilik Terapisi Ne Zaman Gerekir

Antik Yunan ve Mısır uygarlıkları dönemine kadar eski zamanlara dayanan aile ile ilgili çalışmalar Amerika ve Avrupa’ da 1900’ lü yılların başlarında hız kazanmış, günümüzdeki modern aile, eş ve evlilik terapilerinin temelleri atılmıştır.