Yetişkin Psikolojik Sorunları

Motivasyon Eksikliği

Motivasyon nedir? Motivasyon bize ne katkı sağlar? Motivasyon eksikliğinde neler olur? Motivasyon eksikliğini nasıl yeneriz?

Savunma Mekanizmaları Nedir, Hangi Savunmaları Kullanırız

Savunma mekanizmaları nedir? Savunma mekanizmaları nelerdir? Psikolojide hangi savunma düzeneklerini kullanırız?

Şema Terapi, Terapide Şemalar

Şema Terapi, birçok psikoterapi modelini işlevsel bir şekilde bir araya getiren Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş bütüncül psikoterapi yaklaşımıdır. Bu terapi yönteminde erken dönem uyum bozucu şemalar üzerinde çalışılmaktadır.

Şema Terapi Nedir

Şema, çocukluktan itibaren başlayan ve yaşam boyu tekrar eden kalıplardır. Bu kalıplar erken çocukluk döneminde deneyimlenmiş travmatik olaylar ve yetersiz ebeveynlik gibi geçmişte yaşanan durumlarla ilişkilidir. Düşünce, duygu ve davranış biçimlerini etkiler. Üzüntü, öfke ve kaygı gibi güçlü duyguların tetiklenmesine neden olur. Şema ve şema terapi nedir?

Kaygıyı Neler Tetikler

Algılanan stres ya da tehdit faktörlerine tepki olarak ortaya çıkan hafif, orta ya da şiddetli düzeyde hissedilen endişe, korku ya da sıkıntı duygusu “kaygı, anksiyete” olarak tanımlanır.

Stockholm Sendromu

Stockholm sendromu; baskı altında kalan, rehin alınan, cinsel tacize uğrayan ve şiddete maruz kalan kişilerde gözlemlenen, kendisine psikolojik baskı ve şiddet uygulayan kişi ile duygusal bağ kurulması sonucu oluşan psikolojik esarettir. Kurtarılma umudunu yitiren kişilerin, zorbalık yapan kişiye muhtaç olduğunu düşünmesidir.