Aile İçi ve Eşler Arası İletişim Sorunları

İletişim ilişkinin temelidir. İki birey arasında olabileceği gibi kitle ya da aile içi iletişimden de söz edebiliriz. Eşler ya da aile fertleri arasındaki iletişim sorunları ilişkiyi kötü bir hale sürükleyeceğinden, aile içi ve eşler arası iletişimin sağlıklı olmasının ilişkinin niteliğini yansıtacağını göz önünde bulundurmamız gerekir.

Biz seanslarımız yapılandırmadan ve asıl sorunun tespitini yapmadan önce çiftlerin birbiriyle olan iletişim modelinin analizini yaparak, evliliğin ve ilişkinin temeli olan ve herkesin ihtiyacı olan; anlaşılmayı, sağlıklı iletişim modelinin seans içinde uygulamalı olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Daha sonra bu işlevsel modeli fark eden çiftlere, önceki olumsuz döngülerinin kaynaklarının nedenselliğini anlatarak gerek uygulamalarla gerekse de ödevlerle bu sorunun üstesinden beraberce gelmeye çabalıyoruz. İyi bir iletişimin temeli eşlerin birbirlerini tanımalarıdır. İletişimsel hataların tespiti çok önemlidir. Bunları genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yapıcı olmayan eleştiri
  • Genellemelerde bulunma
  • Karşı tarafın aklını okuma
  • Geçmiş yaşantıların sürekli olarak irdelenmesi
  • Teşhis koymak
  • Zeytinyağı gibi üste çıkmak hep haklı olma gayreti içinde olmak.
  • Ses tonunu yükseltme
  • Vurdumduymazlık

Asıl unutulmaması gereken iyi bir iletişim ve ilişki için iyi bir dinleyici olmak gerektiğidir. Hemen hemen her ilişkide dinlemenin eksikliğini tespit ettiğimiz için model olarak dinleyebilme davranışını kazandırmak, iletişimden kaynaklanan bir sorunu %50 çözmek demektir.