Anne Baba Olamama

Artık zamanıdır, hayatınıza bir bebek için denemeler başlamıştır, fakat her ay hüsrandır, önceleri anlayışlıdır her iki taraf da, ancak git gide gerginlikler baş gösterir.

Tüm denemeler sonucunda çocuk sahibi olunamıyordur. İşte bu durumda hem kadın hem de erkeğin ayrı ayrı ve ortak çözümlemesi gereken bir çok sorunla karşı karşıyadır. Toplumsal baskı ve beklentiler, içsel yetersizlik ve eksiklik duyguları öylesine ağır basar ki bazen tıbbi açıdan hiçbir engel yokken eşlerin çocuk sahibi olamamalarına engel teşkil eder, çiftlerinden birbirinde uzaklaşmalarına hatta ayrılıklarına sebep olabilir. Böyle bir dönemden geçen çiftlerin sağlıksız düşünce kalıplarının tespiti ve bunların çözümüyle beraber çiftlerin ilişkileri sağlıklı bir yapıya kavuşabilir ve hatta çocuk sahibi olamamanın kökeni psikolojik problemlerse; çiftler çocuk sahibi bile olabilir.