İki Uçlu Bozukluk (Bipolar Bozukluk)

Aşırı hareketli, enerjik, yerinde duramayan, sürekli konuşan, susmak bilmeyen, toplumsal baskılardan arınmış, alışveriş çılgınlığı yaşayan, kendine güveni artmış, seks dürtüleri doruğa tırmanmış öforik bir dönemden, içine kapalı, uyuklayan, güçsüz, enerjisi olmayan, üzüntü, kaygı, öfke, sinirlilik, ağlama krizleri, kapana kısılmış bir fare gibi çaresizlik hisleri, hayattan zevk alamama, libido kaybı, konsantrasyon eksikliği, kafa bulanıklığı yaşatan tamamen depresif bir ruh haline uzanan, ruh halindeki değişiklikler BİPOLAR BOZUKLUK olarak adlandırılır.

Bu tablolar bazen hastaların ayakta pek farkedilmeden üstüne düşmeyi gerektirmeyecek kadar hafif ataklar şeklinde geçirilebilirken, bazı hastalarda aylarca sürebilen dramatik, alevli, kırılgan, intiharı bile düşündürecek kadar ileri düzeyde manik- depresif periyodlar halinde olabilir.

Bipolar bozukluk sıklıkla 15-20 yaş arasında ergenlik dönemi ve erken erişkinlikte ortaya çıkar ve ömür boyu sürer. İyi bir tedavi ve takip ile yıllarsüren mani veya depresif ataksız dönemler yaşanabilir.

Bipolar bozukluk sosyoekonomik ve çevresel etkenlere bakmaksızın tüm dünyada benzer oranlarda görülmektedir.

Hastalık kişinin genetik- biyolojik özelliklerinden kaynaklanır, ailesel genetik yapı çok önemlidir. Kişilik özellikleri hastalıkta rol oynamaz. Sıkıntı, stres, üzücü olaylar hastalıkta tetiklemeyi yapabilir, ancak şart değildir.Herhangi bir faktör olmadan da spontan tekrarlayıcı özelliği vardır.

Hastalığın temel tedavisi farmakoterapi yani ilaç tedavisidir. Psikiyatr takibinde ömür boyu ilaç kullanımı gerekebilir. Psikoterapiler ilaç tedavisini desteklemek amaçlı uygulanabilir.

Tedavide kullanılan ilaçlar bağımlılık yapmaz.

Hastalık ilk ve sonbaharda tekrarlama eğilimindedir.

Yaşla beraber mani nöbetleri azalarak depresif periyodlar artar.

Alkol ve madde kullanımı, uykusuzluk nöbetleri tetikleyebilir.

Bipolar hastalığa sahip olmak dünyanın sonu değildir. Koruyucu tedavisini ve takiplerini aksatmayan hastalarda bipolar bozukluktaki genetik özellikler kişide yaratıcılık ve liderlik dehası geliştirebilmektedir. Dünya tarihinde yerini almış birçok sanatçı, politikacı, bilim adamında bipolar özellikler bulunmaktadır.

İlaç tedavisi altında stabil durumda seyreden bir hastada; intihar veya şiddet hisleri uyanıyorsa, ilaç yan etkileri hissediyorsa, başka bir rahatsızlıktan ek ilaçlar alması gerekiyorsa, uyku düzeninde bir bozulma, enerjisinde azalma veya çoğalma hissediyorsa, cerrahi ameliyat yada dişle ilgili bir cerrahi girişim geçirecekse takipte olduğu doktoruyla temasa geçmesinde çok büyük fayda vardır.

Sonsöz: Bipolar bozukluk psikiyatrinin bir yönden en kolay ve yüz güldürücü hastalığıdır. Çünkü halk arasında deli denebilecek bir tablodan tamamen normal ve sağlıklı bir duruma geçilir.

Bipolar bozukluk bir yönden de psikiyatrinin en zor hastalıklarından biridir.

Hiçbir hastalık yoktur ki, sağlıklı iken sağlıksız durumu tanımak bu kadar zor olsun.