Aile Terapisi

1950’ lerin sonlarında mutsuz ailelere yardım amacıyla geliştirilen aile terapisi, günümüzde spesifik psikiyatrik hastalıklarda bile kullanılan yaygın bir tedavi aracı haline gelmiştir.

Aile yaşamında uyum, sadakat, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma gibi kavramlar olması gereken kanıksanmış temeller olarak görülür ve olmadığı durumlar genelde göz ardı edilir. Aile terapisinde ailedeki işlev bozukluğu ele alınarak tedaviye gidilir. Bu aile içi dinamikleri anlayıp düzelterek psikiyatrik hastalığı olan aile bireyini tedavi etmek için kullanılabildiği gibi, aile çatısı altındaki tüm bireylerin birbirleriyle olan çatışma, sıkıntı ve yakınmalarını ele alarak ailedeki huzur ve mutluluğu sağlamaya yönelik de olabilir.

Aile terapisi hiçbir zaman aile üyelerinin toplanarak terapist gözetiminde sorunlarını konuştukları ve terapistten öğüt aldıkları bir yöntem olarak algılanmamalıdır. Bundan dolayı aile terapisi deneyimli ve bilgili bir aile terapisti tarafından uygulanmalıdır.

Aile terapistleri bireysel terapistlerin aksine yaşamlarımızdaki egemen güçlerin kendi dışımızda ailede olduğuna inanırlar. Aile terapisinde bundan dolayı ailenin örgütlenme şemasında revizyona gidilerek aile üyelerinin hayatlarında değişikliğe gitme amaçlanır. Aile terapisi evlilik terapisi ile iç içe geçmiş bir psikoterapi yöntemidir.

İç ruhsal dinamiklerimiz, içselleştirdiğimiz doğru ya da yanlış kavramlar bizi psikolojik sorunlara duyarlı ya da dayanıklı yaparlar. Çoğu kez bunu hep kendi benlik gücümüze dayandırırız. Birçoğumuz bir ilişkiler ağının içinde bizden daha büyük bir bütünün küçük bir parçası olduğumuzu göremeyiz. Aile terapisi bu farkındalığı ortaya koyarak terapötik etki yapacaktır.

Gerek bireysel terapi yöntemleri, gerekse aile terapisi bireylerin psikolojik sorunlarına çözümler getirirler, onları daha mutlu etmek için çaba gösterirler. Tüm psikoterapilerin nihai hedefi bu olmakla birlikte, aile terapisi özellikle çocuklarla ilgili sorunlarda, evlilik problemlerinde, aile içi çatışmalarda, ailede önemli bir değişiklik yaşandığı kriz dönemlerinde ortaya çıkan sorunlarda tercih edilebilir.

Aile içi şiddet, aile üyelerinden birinde kaza, ameliyat, kronik hastalık gibi önemli bir sağlık sorunu, aile üyelerinden birinde alkol ve madde bağımlılığı, çocuk ya da ergende görülen uyum ve davranış bozukluğu, okul sorunları, anne baba ile çocuk arasındaki çatışmalar, depresyon, cinsel sorunlar, boşanma-ayrılık sorunları aile terapisi ile tedaviye özellikle uygun sorunlardır. Vaka gereğinde bireysel psikoterapi ile de desteklenir.

Aileler bireylerin aritmetik toplamından ibaret değildir. Her birey işleyen bir sistemin parçası olarak görev yapmakta ve bir bütünlük oluşmaktadır. Bunun yanında bireyin kendi yürek ve zihniyle ayrı, bağımsız bir varlık olması engellenemez. Aile terapisti, aile terapisi sırasında sistemin bütününü gözetirken, bireyin müstakilliğini de göz ardı etmemelidir.

Aile terapisinde sistemin bütünü yani aile üyelerinin tamamı ele alınırken, kişilerin yaşadıkları deneyimin kişisel boyutları da dikkate alınır.

Aile terapisti psikoterapide başarılı olmak için bireyleri anlarken onları motive edebilmeli, aynı zamanda etkileşimlerini etkileyebilmelidir.

İnsanlar yaşadıkları sorunlarda genelde kendi katkılarını göremezler. İnatla başkalarının yaptıkları üzerinden çıkarımlarda bulunurlar. Aile terapisi çatışmaların duygusal kökenlerine inerken, anne baba ve çocuklar arasındaki etkileşimi ve onları birbirine bağlayan örüntüleri göstererek bireyleri uyandırmayı, kendilerine de bakabilmeyi öğretir.

Mutsuz ailelerde kendine özgü bir mutsuzluk olsa dahi aile yaşamının ortak sorunları vardır. Birlikte yaşamayı öğrenmek, aile büyükleri ve akrabalarla uğraşmak, çocuk büyütmek, önce çocuk sonra ergen sorunlarıyla boğuşmak hep olmuştur ve olacaktır. Bu olağan sorunların çözümündeki püf noktalarını aile terapisi ile öğrenebilirsiniz.

Aile terapisi tekniği olarak farklı psikoterapi ekolleri mevcuttur. Aile terapistinin aldığı eğitim uygulayacağı yöntemi etkileyecektir ancak hangi psikoterapi yöntemi kullanılırsa kullanılsın terapist ile aile arasındaki ilişki her zaman daha önemlidir. Farklı aile terapisi yöntemlerini “www.psikoterapi.pro”, “ www.antalyapsikiyatrist.com “ sitelerimizde ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.

Aile terapisinde devamlılık esas olup çekirdek ailede anne, baba ve çocuk, geniş ailelerde büyükanne ve büyükbabaya kadar genişleyen bir yelpazede katılım gerekebilir. Psikoterapi sürecinde katılımcıların kim olacağı aile terapisti tarafından düzenlenir. Süreç bazen bir kişiyle, bazen 4-5 kişiyle yürür.

Aile terapisinin odak noktası aile bireylerinin soruna bakış ve çözüm önerilerini tek tek ele almak, ailenin ortak konuşabileceği bir iletişim dili yakalamaktır. Fakat bireyler biz ya da o tarzında değil, ben dilinde konuşmalıdır.

Evlilikte farkındalıkların uyumsuzluğa değil zenginliğe dönmesi için aile terapisinden yararlanabilirsiniz.

Mutlu aile, huzurlu yuva, ruhsal sağlık, sağlıklı gelecek için Antalya psikiyatri ve Antalya psikoterapi merkezi olarak aile terapileriyle hizmetinizdeyiz.

Etik ve bilimsel çerçevede aile terapisi için Antalya psikiyatri ve Antalya psikoterapi merkezinin deneyimli psikiyatrist, psikolog ve aile terapistlerine güvenebilirsiniz.

Aile Terapisi Antalya.

Antalya Psikiyatri, Antalya Psikoterapi.

Psikiyatri Uzmanı Dr.Emine Filiz Uluhan.