Şiddet

Fiziksel ve duygusal şiddet olarak genel olarak ikiye ayırabiliriz. Dayak, cinsel şiddet, sözel şiddet…gibi alt grupları vardır. Aile içinde en çok çocuklar, kadınlar ve yaşlılarda görülürken nadiren erkeklerde şiddete maruz kalabilmektedirler.

Yasal yaptırımları ve hakları bir yana bırakırsak bireyde derin psikolojik travmalara sebep olabilir. Her ne olursa olsun ilkel bir mekanizmadır ve kimse şiddet görmeye layık değildir. Hem şiddet gösteren hem de şiddet gören tarafların mutlaka psikolojik desteğe ihtiyaçları vardır.