Tırnak Yeme

Toplumumuzda her 3 çocuktan birinde yaşamın evrelerinden birinde görülebilen bir sorundur. Ergenlik döneminde bu oran %50 yi bulmaktadır.

Çocuk bunu taklit yoluyla öğrenmiş olabilir, kardeş kıskançlığına bağlı bir gerileme olabilir, duygu ifade edememe, baskıcı ve otoriter tutum, ilgi ve sevgi noksanlığı, stres ve kaygı ve oral dönem saplanması olabilir. İlk yöntem olarak görmezden gelmek ve daha sonra mümkünse bir uzman desteğiyle nedenselliğin tespitiyle beraber çözüm yollarına başvurmak kalıcı bir çözüm için en doğru yol olacaktır.