Cinsel Tiksinti Bozukluğu

Cinsel ilişkiden aşırı biçimde tiksinti duyma nedeniyle sürekli ya da yineleyici olarak cinsel eş ile genital ilişki kurmaktan kaçınma durumudur. Bu durumdaki kişi cinsel ilişki eylemi sırasında anksiyete, korku, iğrenme tanımlamakta, bazı durumlarda panik atak yaşamaktadır.

Vakalardaki bozukluk durumu genital koku ve salgılar veya genital birleşmeye odaklanmaktan, öpme ve dokunma da dahil tüm cinsel uyaranlara tiksinti, iğrenti duymaya kadar değişkenlik gösterebilir.

Bazı ağır bozukluklarda cinselliği düşünmek bile kişide ağır tiksinti, anksiyete, fobik tepkiler ve panik atak yaratabilir.

Hijyen eksikliğinin sıklıkla görüldüğü ülkemizde, hijyen kurallarına uymayan eşin partnerindeki obsesif kompulsif kişilik özellikleri ve genel hijyen ile duyarlılığı nedeniyle yaşanan cinsel isteksizlik ve ilişkiden kaçınma, cinsel tiksinti bozukluğundan ayrılmalıdır.

Cinsel tiksinti bozukluğunun terapisindeki başarı oranı diğer cinsel işlev bozukluklarına göre daha düşüktür.

Ülkemiz bu bakımdan biraz daha şanslıdır. Cinsel baskı, yasak ve tutuculuktan kaynaklanan cinsel tiksinti ve cinsel ilişkiden kaçınma eyleminde uygun yaklaşım, bilgilendirme ve cinsel terapi teknikleriyle tedavide daha olumlu yanıtlar alınmaktadır.

En dirençli vakalar, her türlü cinsel düşünce ve eylemden tiksinti duyan ve diğer psikiyatrik bozukluklar ve cinsel işlev bozukluklarının birlikte bulunduğu olgulardır.