Yetişkin Psikolojik Sorunları Sayfa 13

Özgül Fobiler

Özel bir nesne ya da durumdan çok korkma ve kaçınma olarak tanımlanabilir. Duyulan aşırı korku her zaman mantıklı bir korku değildir. Örneğin; aslan terbiyecisi örümcekten korkabilir, karlı dağlarda kolaylıkla tırmanan dağcı, asansöre binmekten korkabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK: Zaman zaman kişilerin aklına saçma ve yanlış olduğu bilinen düşünceler gelmekte, kişi bunun farkında olmasına rağmen zihninden çıkaramamaktadır. Buna OBSESYON (Saplantı, takıntı) adını vermekteyiz.

Panik Atak

Panik Atağı ; Galiba ölüyorum, aklımı kaçırıyorum, şimdi felç geçireceğim, tüm kontrolü kaybedip düşüp bayılacağım, nefes alamıyorum, boğazım tıkanıyor!

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın Kaygı Bozukluğu Yaygın kaygı bozukluğu psikiyatride yaygın anksiyete bozukluğu olarak da bilinir. Klinik tabloya kaygı ve kuruntu hakimdir.

Depresyon

Depresyon, hipertansiyon, diyabet, artrit gibi dahili hastalıklara benzer şekilde bireyin yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Genç-orta yaş döneminde ortaya çıkan depresyonun yaşam süresini kadınlarda 15, erkeklerde 11 yıldan fazla kısalttığı saptanmıştır.

Şizofreni

Şizofreni Nedir? Şizofreni günümüzde tek bir hastalık olarak görülmeyen, etiyolojisinde birçok farklı etkenin rol oynadığı, farklı klinik türleri olan, seyri ve sonlanışı çeşitlilikler gösteren, hastanın kendine özgü iç dünyasında yaşadığı, düşünce, duygu ve davranışlarda önemli bozuklukların görüldüğü ağır bir ruhsal bozukluktur.