Agorafobi

''Sinema, tiyatro gibi kapısı kapatılan ortamlara giremem. Asansöre binemem, tünel, araçta olmak gibi kapalı yerlerde duramam. Kaçıp kurtulmam gerekebilir gibi geliyor, öyle yerlerde olmayı düşünmeye bile katlanamıyorum.

Bazen açık alan da olsa, hastaneye ulaşmak ve yardım almak zor olacaksa, bu benim için korkunç olur. Yardım alamayacağım hiçbir yerde olmak istemem. Mümkünse sürekli yanımda bir doktor olsun. Yardım edebilecek biri olsun '' diyor ve yaşanan yoğun sıkıntı nedeniyle bu ortamlardan uzak duruyorsanız, sıkıntı geldiğinde ne yaparım, nasıl kaçarım düşüncesiyle giderek yaşamınız kısıtlanıyor, öncelikleriniz bu korkular oluyorsa agorafobili panik yaşıyorsunuz .

Agorafobisiz panik bozukluklarda olduğu gibi agarofobili panik bozuklukların tedavisinde de öncelikle psikoterapi uygulamaları tercih edilir. Ancak bazı durumlarda sıkıntılar çok şiddetli ve depresyon bulguları eklenmişse geçici süre ile farmakoterapi eklenebilir. Tek başına farmakoterapi ise hiçbir zaman öncelikli yaklaşım değildir. Çünkü anksiyete bozuklukları, panik bozukluklar, agarofobi bulguları büyük çoğunlukla ilaç tedavisi gerekmeden psikoterapi ile tedavi edilebilir grupta olan psikolojik rahatsızlıklardır. Ancak, süre kısıtlılığı olan hastane koşullarındaki tedavi uygulamalarında zaruri olarak sadece ilaç tedavisi kullanılmakta, ek olarak mutlaka psikoterapi almaları da önerilmektedir.