Çocuk ve Ergen Sorunları

Alt Islatma (Enürezis)

Yunanca idrar yapmak anlamı taşıyan “enourein” sözcüğünden gelen enürezis, halk dilinde gece işemeleri olarak adlandırılır. Enürezis idrar kontrolünün beklendiği yaşta, uygun olmayan zaman ve biçimde idrar kaçırma durumudur

Okul Başarısızlığı

Benim çocuğum zeki ama çalışmıyor ya da kafasını başka yerlere kullanıyor. Ah bir çalışsa neler yapar. Bu yüzden okul başarısı düşük. HAYIR değil! Okul başarısı sadece buna bağlı değildir. Okul başarısızlığını etkileyen 3 ana etmen vardır.

Özel Öğrenme Güçlüğü(Disleksi)

Birbirine karışan b ve d harfleri, 3 yerine E ve yazıda gözle görülür harf, hece, kelime ve noktalama hataları görülüyorsa bu konu hakkında bir uzmandan destek almak yerinde bir karar olacaktır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) aile, okul ve toplumu ilgilendiren bir eğitim ve öğretim sorunu olup, çocukluk çağının en önemli psikiyatrik bozukluklarındandır.

Ergenin Duygusal Gelişimi

Duygular davranışlarımızı motive veya inhibe eden, çevremizle etkileşim ve iletişimimizi etkileyen öfke, sevinç, üzüntü, kaygı, korku gibi durumlardır.

Ergenle İletişim

Ebeveynlerin ergenle ilişkisindeki sabır, cesaret, yaratıcılık ve doğru yaklaşım çocukluktan yetişkinliğe geçişteki çok kritik bu dönemi doğrudan etkilemektedir.