Cinsel Terapide Hipnozun Yeri

Biyopsikososyal bir süreç olan cinsellik ve cinsel yaşam, insan doğasının bir parçası olup, yeme içme, soluma, hayatta kalma kadar önemli bir olgudur. Sağlıklı bir cinsel yaşam kişinin mutluluğunda büyük pay sahibidir.

Cinsellik insanın duygusal, düşünsel ve davranışsal olarak en önemli alanlarından biri olsa da hemen hemen tüm toplumlarda bir tabu olarak kabul edilmiş, konu üzerinde konuşup tartışmaya fırsat verilmemiştir. Bundan dolayı da ayıp, yasak, günah, suç gibi kavramlar arasında sıkışan cinsellik olgusu bilgi kirliliği ve yanlış inanışlarla çıkmaza girebilmektedir.

Ülkemizde her üç erkekten birinde sertleşme sorunu, her üç kadından birinde orgazm güçlüğü, erkeklerde %50’yi geçen oranlarda erken boşalma, kadınların yaklaşık yarısında cinsel ilgi ve istek bozukluğu, her on kadından birinde vajinismus görülmektedir. Bunların bir kısmının sorunun farkında bile olmaması, bir kısmının ise tedaviye yönlenmemesi durumun önemini artırmaktadır.

Günümüzde bilimsel gelişmeler çerçevesinde cinsel sorunların tamamına yakını tedavi edilebilmektedir. Tıbbi nedene dayalı cinsel problemlerde medikal ve cerrahi tedaviler mümkündür. Olguların çoğu ise psikolojik kökenli olup cinsel terapiler ile çözüme gidilebilir.

Bu yazımızda psikojenik nedenli cinsel sorunların tedavisinde hipnoz ve hipnoterapinin rolünden söz edeceğiz. Doğru yerde ve doğru zamanda uygulanan hipnoz birçok psikolojik sorunda çözüm olabildiği gibi cinsel işlev bozukluklarında da tedavide büyük rol oynamaktadır. Hipnoterapi bazı cinsel sorunlarda tedavinin ana parçası olarak tek başına kullanılabildiği gibi, kimi zaman da diğer tedavi ve cinsel terapiyi destekleyici, yardımcı bir araç görevi görür. Klasik cinsel terapiye hipnoterapi eklenmesi ile tedavi sürecini hızlandırmak ve tedavinin etkinliğini artırmak mümkündür.

Vajinismus, cinsel isteksizlik, orgazm olamama, erken boşalma, ereksiyon bozukluğu gibi cinsel sorunlarda hipnoz son derece etkili bir tekniktir.

Cinsel terapideki davranışsal tekniklerde egzersizlere mental katkı yapan hipnoz tedavi sürecini hızlandırır. Ayrıca ev ödevlerini ve egzersizlerini yapmakta isteksiz olan bireylere katkıda bulunur. Cinsel terapinin bilişsel ayağında ise direnci azaltarak veya değiştirerek temel gizli şemalara ulaşmayı hipnoterapi ile kolaylaştırmak mümkündür.

Birçok cinsel sorunda en fazla 10-12 seans hipnoterapi ile tedaviyi sağlamak mümkündür. Erken boşalma ve vajinismus en kolay tedavi edilen hastalıklar iken, cinsel kimlik bozukluklarında tedavi uzun sürebilir.

Cinsel terapilerde hipnozun şu avantajları vardır.

  1. Partner gerektirmez. Terapiye tek gelen veya eşin çalışmaya katkısının yetersiz olduğu olgularda hipnoz cinsel terapi için az seçenekten biridir.
  2. Hipnoz ile bilinçdışına girme olanağı olduğundan özellikle vajinismus vakalarında sık rastlanan ensest, cinsel taciz gibi travmatik olaylara daha rahat yaklaşılabilir.
  3. Cinsel imgelem yolu ile cinsel arzuların arttırılması hipnoz ile mümkündür.
  4. Hipnoz seansları sırasında hastaya otohipnoz da öğretilir. Otohipnoz ile hasta kendini kontrol yeteneği kazanarak stres, endişe, korku ve kaygılarını azaltabilir. Bu da cinsel sorunların tedavisinde büyük katkı sağlar.
  5. Hipnoz ile inançları değiştirmek mümkündür. Örneğin, vajinismus nedeniyle asla cinsel birleşme yaşayamayacağını düşünen bir kadın, hipnoz sırasında uygulanan ele iğne batırınca acı duymama, istemsiz biçimde kol kaldırma gibi uygulamalar sayesinde ilişki sırasında ağrı duymaya yönelik inançlarını kolayca terk edebilirler.
  6. Hipnozdaki sembolik imajinasyon teknikleri sayesinde kişiye sıkıntı veren duygular azaltılabilir, istenen duygu durumları yaratılabilir. Bu da tedaviye olumlu katkıda bulunur.
  7. Hipnotik metafor tekniği kullanılarak bilişsel davranışçı terapilerde temel ilke olan sistematik duyarsızlaştırma hipnotik telkinlerle güçlendirilebilir.
  8. Hipnoz ile ego güçlendirme yapılarak bireyin daha gerçekçi davranması ve kontrol duygusunu kazanması sağlanır.
  9. Hipnoz ile geçmişte yaşanılan travmatik olayların bilinçdışında oluşturduğu duygu yükünden arınma yani duygusal boşalma sağlanır. Bu da başta vajinismus olmak üzere birçok cinsel işlev bozukluğunda tedaviye yardımcı olur.
  10. Hipnoz ile dikkatin odaklanması ve duygusal farkındalığın arttırılması sağlanarak uyarılma ve zevk alma arttırılır.

Özetlersek hipnoz ve hipnoterapi ile bilişsel kontrol kazandırarak, endişe ve stresi yok edip gevşeterek, motivasyon sağlayarak, pozitif imgeleme ile kazanımlar elde ettirerek, doğal fizyolojik süreçlerin açığa çıkmasını kolaylaştırarak ve kişinin öz kontrolünü kazanmasına yardımcı olarak cinsel sorunların tedavisini sağlıyoruz.

Biz Antalya Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi olarak cinsel sorunların tedavisinde (ilk ilişki korkusu, cinsel isteksizlik, cinsel ilişkiden zevk alamama, orgazm olamama, ağrılı cinsel ilişki, ilişki sonrası suçluluk hisleri, vajinismus, erken boşalma, sertleşme kusuru gibi) cinsel terapi yanında hipnoterapiyi sıklıkla kullanıyor ve öneriyoruz.

Psikoterapi ve Psikiyatri Merkezi, Cinsel Terapi Antalya.

Psikoterapist ve Psikiyatrist Emine Filiz Uluhan.