Yetişkin Psikolojik Sorunları Sayfa 2

Terk Edilme Korkusu

Terk edilme korkusu psikolojik danışma ve psikoterapi gerektirebilen sorunlardan olup, son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Psikosomatik Ağrılar

Tıbbi açıklaması olmayan ancak kronik ve fiziksel semptomları olan ağrılara psikosomatik ağrılar denir. Psike (zihinsel durumu ifade eden) ve soma (vücut) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Psikosomatik ağrılar, kişinin psikolojik durumundan kaynaklanan fiziksel bir ağrı türüdür.

Uykusuzluk Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi

Uykusuzluk, toplumun %10-15'ini etkileyen yıpratıcı bir durumdur. Erişkinlerin yarısı sık sık uyku sorunu yaşadığını bildirmektedir.

Madde Kullanımına Bağlı Anksiyete Bozukluğu

Bir maddenin doğrudan kullanımının oluşturduğu fizyolojik etkilerden kaynaklanan anksiyete durumunda madde kullanımına bağlı anksiyete bozukluğu tanısı konur.

Depresyon ve Alkol Madde Bağımlılığı

Depresyon ve alkol/madde bağımlılığı sık rastlanan psikiyatrik bozukluklardan olup, her iki hastalık birbirine eşlik edebilmekte, birliktelikleri teşhis ve tedavide güçlükler yaratabilmektedir.

Depresyonda Güçlendirme Tedavileri

Depresyon tedavisinde son yıllarda büyük ilerleme kaydedilmiş olup, özellikle ilaç tedavisinde yeni antidepresanların üretilmesiyle kazanımlarımız çoğalmıştır.