Cinsel Sorunlar Sayfa 2

Erken Boşalma - Geç Boşalma

Erken Boşalma; Çok az bir cinsel uyarı ile kişinin iradesi dışında birleşme öncesi veya birleşmenin ilk 3 dk. sı içinde gerçekleşen boşalmalar erken boşalma olarak değerlendirilmektedir. Ancak genelde ilk 1.dk içinde boşalmalar hekime başvurmaktadır.

Cinsel İstek Azlığı

Sürekli ya da yineleyici tarzda cinsel düşünce ve fantazilerin ve cinsel etkinlikte bulunma ve orgazma ulaşma sıklığının azlığı ya da hiç olmaması şeklinde tanımlanmaktadır.

Vaginismus

Ülkemizde kadınlarda en sık görülen cinsel sorundur. Batı ülkelerine göre yurdumuzda çok daha sıklıkla rastlanmaktadır. Cinsel birleşme sırasında, vaginanın dış üçte birindeki perineal kasların istem dışı sürekli ya da tekrarlayıcı tarzda kasılmasıyla cinsel birleşmenin gerçekleşememesi ya da ağrılı ve sıkıntılı gerçekleşmesi vaginismus olarak adlandırılır.

Cinsel Kimlik Bozuklukları

Biyolojik temeli erkekte XY, kadında XX kromozomlarıyla başlayan cinsel kimlik, anne-baba tutumları, kültürel ve sosyal normlar ile şekillenir. Zaman içinde cinsel roller gelişir. Ergenlikte, fizyolojik değişim ve gelişimle birlikte cinsellik fiziksel anlamda da yaşanarak cinsel kimlik oluşumu tamamlanır.

Parafililer

Parafililer, cinsel uyarılmanın alışılmadık bir fantezi ya da davranışa bağlı olduğu bozukluklardır. Kişinin gerçekte ya da hayalinde yarattığı olağan dışı ya da toplum tarafından onaylanmayan bir uyarıcıya cinsel uyarılma ve orgazma ulaşmak için tekrarlayıcı tarzda bağımlılık göstermesi parafili olarak tanımlanır.

Cinsel Tiksinti Bozukluğu

Cinsel ilişkiden aşırı biçimde tiksinti duyma nedeniyle sürekli ya da yineleyici olarak cinsel eş ile genital ilişki kurmaktan kaçınma durumudur. Bu durumdaki kişi cinsel ilişki eylemi sırasında anksiyete, korku, iğrenme tanımlamakta, bazı durumlarda panik atak yaşamaktadır.