Uyum Sorunları

Fikir uyumu, ten uyumu… gibi uyumsuzluklardan söz edebiliriz. Fakat biz uyuma daha geniş bir açıdan bakmayı yeğliyoruz. İki farklı insanın her konuda uyumlu olmalarını beklemek çok ütopik bir düşüncedir.

Oysa biz, bireylerin uyum sağlayabilme becerilerini geliştirerek olgun ve sağlıklı bir ilişki yaşayabileceklerini biliyor ve çiftleri bu yönde destekliyoruz. Kişinin uyum sağlayabilme becerisi onun kişiliğinin sağlamlığının ve olgunluğunun bir kanıtıdır. Çiftler uyum sağlayabilme becerilerini geliştirebildikçe daha mutlu ilişkiler yaşayabildiklerini deneyimlerler.