Çocuk ve Ergen Sorunları

Tırnak Yeme

Toplumumuzda her 3 çocuktan birinde yaşamın evrelerinden birinde görülebilen bir sorundur. Ergenlik döneminde bu oran %50 yi bulmaktadır.

Çocukluk Fobileri ve Korkuları

Karanlık, yalnız kalamama, hayvanlar, öcü, canavar, okul, ayrılık, ölüm, doktor, polis..gibi korkular, 3-5 yaş aralığında yeni karşılaşılan bir duruma karşı çocuğumuzun verdiği doğal ruhsal tepkiler olmakla beraber kalıcı hasarlara da sebep olabilmektedirler.

İçe Dönük Çocuk

Arkadaş edinememe, ihtiyaçlarını ve isteklerini ifade edememe, hareketsizlik, yalnız oyunları tercih etme, grup oyunlarında kaçınma gibi davranışlar gözlenir.

Kardeşler Arası Çatışma ve Kardeş Kıskançlığı

Kardeşlik ilişkisi, çocuklara paylaşma duygusunu öğreten ilk deneyimlerdendir. Kardeşlerin küçükken ufak tefek meselelerden kavgalar çıkarmaları, birbirlerini kıskanmaları doğaldır.

Alt Islatma (Enürezis)

Yunanca idrar yapmak anlamı taşıyan “enourein” sözcüğünden gelen enürezis, halk dilinde gece işemeleri olarak adlandırılır. Enürezis idrar kontrolünün beklendiği yaşta, uygun olmayan zaman ve biçimde idrar kaçırma durumudur

Okul Başarısızlığı

Benim çocuğum zeki ama çalışmıyor ya da kafasını başka yerlere kullanıyor. Ah bir çalışsa neler yapar. Bu yüzden okul başarısı düşük. HAYIR değil! Okul başarısı sadece buna bağlı değildir. Okul başarısızlığını etkileyen 3 ana etmen vardır.